Start Informacje

Od września  2015  roku  Specjalny Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy  w  Działoszynie  prowadzi  zajęcia
w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju to kompleksowa, wielospecjalistyczna i ciągła pomoc dzieciom
z różnymi niepełnosprawnościami niepełnosprawnościami w wieku od 0 do momentu podjęcia nauki w szkole w celu stymulowania ich rozwoju.

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dotyczy:

  • rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia i słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.
  • pomocy w stosunku do rodziców: wsparcia w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoznawania jego zachowań i ich odpowiedniej interpretacji oraz prawidłowej reakcji na nie, instruktażu i poradnictwa w zakresie działań rewalidacyjnych, informowania o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny sprzęt, pomoce i inne przedmioty.
Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka i inni specjaliści ( psycholog, logopeda, rehabilitant, pedagog, surdopedagog, tyflopedagog i inni) którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania. 

 

zapraszamy do galerii

Wczesne wspomaganie roz.

szkoła przyspos. do pracy

Zespoły Rew-Wych

Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas 21256 osób/y/ DZIĘKUJEMY i ZAPRASZAMY