Start Informacje


RAMOWY PLAN DNIA

ZESPÓŁ I

800 – 830 Przyjazd wychowanków do placówki:

· czynności samoobsługowe,

· trening samodzielnego rozbierania się i ubierania.

830 – 945 Zajęcia terapeutyczne; realizacja według indywidualnego programu rewalidacyjno – wychowawczego:

Poniedziałek – masaż, komunikowanie się

Wtorek – masaż, arteterapia

Środa – masaż, Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych wg metody dr Swietłany Masgutowej; Terapia Taktylna

Czwartek – masaż, stymulowanie rozwoju poznawczego

Piątek – masaż, komunikowanie się

945 – 1015 Śniadanie

1015 – 1045 Poranny krąg

1045 – 1130 Grupowe zajęcia terapeutyczne według ustalonego harmonogramu zajęć:

Poniedziałek – muzykoterapia

Wtorek – ćwiczenia sprawności motorycznej

Środa – zajęcia muzyczno - ruchowe

Czwartek – Weronika Sherborne

Piątek – zajęcia w Sali Doświadczania Świata

1130 - 1150 Ćwiczenia według metody M.CH.Knill

1145 - 1200 Pożegnanie:

· czynności porządkowe

· czynności samoobsługowe

· trening samodzielnego ubierania się

 

 


Zajęcia terapeutyczne odbywają się w oparciu następujące metody:

· Arteterapia

· Zajęcia muzyczno – ruchowe

· Stymulacja polisensoryczna

· Pedagogika zabawy

· Zajęcia terapeutyczne w Sali Doświadczania Świata

· Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

· Muzykoterapia

· Ch. Knilla

· masaż Shantala

· Elementy ustno – twarzowej terapii regulacyjnej wg Castillo Moralesa

· Stymulacja bazalna wg Frohlicha

· Terapia Taktylna

· Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych wg metody dr Swietłany Masgutowej

 


 

 

 

 

 


W związku z obchodami XIV Dnia Papieskiego MGOK w Działoszynie ogłosił I Gminny Przegląd Twórczości pt. "Jan Paweł II w słowach i obrazach". W przeglądzie udział wzięło 10 placówek oświatowo- wychowawczych w tym również SOSzW w Działoszynie. 
10.X.2014r w MGOK-u w Działoszynie odbyło się uroczyste podsumowanie i zakończenie Przeglądu, na którym zostały wręczone dyplomy dla uczestników. Reprezentantami naszej szkoły, którzy wykonali prace plastyczne są: Katarzyna Kiedos, Gabriela Łakoma oraz Marcin Kapa

Wczesne wspomaganie roz.

szkoła przyspos. do pracy

Zespoły Rew-Wych

Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas 21256 osób/y/ DZIĘKUJEMY i ZAPRASZAMY