Start Informacje

 

  • Dzieci, które zostały doświadczone przez los, mogą być szczęśliwe, uśmiechnięte i przynosić swoim Rodzicom powód do dumy, bowiem od 01 września 2012 roku w SOSzW w Działoszynie funkcjonuje Przedszkole Specjalne (w bieżącym roku szkolnym utworzono dwie grupy trzyosobowe). Każde dziecko znajdzie tutaj bezpieczeństwo, właściwą terapię, opiekę i edukację – od 8.00 do 13.00. Przedszkole specjalne jest dla dziecka szansą na pokonywanie trudności rozwojowych. Podczas zajęć  stwarzamy  dzieciom  warunki do  przejawiania  własnej aktywności, ukierunkowujemy i wspomagamy ich rozwój, aby ułatwić im dostosowanie się w przyszłości do wymagań podczas edukacji szkolnej. W przedszkolu prowadzona jest wszechstronna terapia mająca na celu wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka z różnorodnymi zaburzeniami. Nad wychowankami fachową opiekę sprawują specjaliści: oligofrenopedagodzy, logopedzi, terapeuci, psycholog, pedagog, dzięki temu zapewniamy należytą opiekę i wysoki standard nauczania. Prowadzone są zajęcia dydaktyczne w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, jak również dla każdego dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego tworzony jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Przedszkole  dysponuje  salami  odpowiednio wyposażonymi i przystosowanymi do potrzeb dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi (m.in.: z nowoczesnej windy). Pobyt w przedszkolu jest bezpłatny. Rodzice pokrywają jedynie koszty wyżywienia. Nasza placówka daje dzieciom możliwość spędzania czasu w grupach rówieśniczych, nawiązywania kontaktów społecznych oraz uczestniczenia w zajęciach i zabawach w warunkach bezpiecznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Staramy się wspierać naszych rodziców swoją wiedzą, doświadczeniem i fachową pomocą.

CO WYRÓŻNIA NASZE PRZEDSZKOLE?

  • Jesteśmy placówką nastawioną na rozwijanie komunikacji językowej i kształtowanie umiejętności poznawczych dzieci (korzystamy z nowatorskich technik wspomagających rozwój języka),
  • Dbamy o właściwe proporcje: w edukacji, zabawie, relaksie i terapii,
  • Stosujemy indywidualne podejście do każdego dziecka,
  • Organizujemy ciekawe wydarzenia i uczestniczymy w ogólnopolskich programach,
  • Placówka dysponuje własną kuchnią i dba o dobrą jakość wyżywienia.
  • Przedszkole wykorzystuje nowatorskie metody pracy uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby rozwojowe każdego dziecka

 


 

OFERTA PRZEDSZKOLA

 

   • Przedszkole wykorzystuje nowatorskie metody pracy uwzględniając indywidualne możliwości
    i potrzeby rozwojowe każdego dziecka :

-         Integracja sensoryczna,

-         Terapia ręki,

-         Symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania wg J. Cieszyńskiej,

-         Alternatywne i Wspomagające Metody Komunikacji (AAC),

-         Makaton,

-         Program Aktywności  M. Ch. Knillów

-         Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,

-         Poranny krąg wg Jacka Kielina,

-         Metoda Snoezelen – Sala Doświadczania Świata,

-         Stymulacja polisensoryczna,

-         Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania H. Tymichowej,

-         Metoda aktywnego słuchania muzyki Bati Strauss,

-         Metoda Pedagogiki Zabawy „Klanza”,

-         Metoda Malowania dziesięcioma palcami,

-         Mobilna Rekreacja Muzyczna M.Kieryła,

-         Zabawy paluszkowe Wandy Szuman,

-         Program rozwijający percepcję wzrokową M.Frostig,

-         Elementy metody behawioralnej

Ponadto wychowankowie uczestniczą w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej, zajęciach w pływalni oraz objęci są  terapią psychologiczną i logopedyczną.


Wczesne wspomaganie roz.

szkoła przyspos. do pracy

Zespoły Rew-Wych

Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas 21256 osób/y/ DZIĘKUJEMY i ZAPRASZAMY