Start Szkoła z klasą

„ SZKOŁA  Z  KLASĄ ”  –  sprawozdanie  z akcji

W roku szkolnym  2002 / 2003 nasza szkoła  brała udział w akcji „Szkoła z klasą” organizowanej przez „Gazetę Wyborczą ” oraz Fundację Centrum  Edukacji Europejskiej pod patronatem Prezydenta  Rzeczpospolitej  Polskiej  Aleksandra Kwaśniewskiego.

Dnia 3 czerwca 2002 roku podczas Rady Pedagogicznej pani dyrektor Anna Tarnowska – Przerywacz zapoznała wszystkich nauczycieli z listem od Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, w  którym  zawarta  była  propozycja  wzięcia  udziału             w  Ogólnopolskiej Akcji „ Szkołą z klasą”. Wszyscy obecni wyrazili wielką ochotę do uczestnictwa w tej akcji, dlatego też wysłaliśmy zgłoszenie do udziału w akcji.

Dnia 28 sierpnia 2002 roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej otrzymaliśmy pierwsze wskazówki na temat akcji „Szkoła z klasą.” Zapoznaliśmy się z regulaminem,               zasadami uczestnictwa. Od września zaczęliśmy pracować nad wybranymi spośród sześciu zasad - zadaniami. Przeprowadziliśmy ankiety wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, które były cenne podczas wyboru zadań.

Dokonaliśmy podziału na grupy zadaniowe, w których pracowaliśmy przez cały rok szkolny.

Koordynatorami akcji „Szkoła z klasą” zastała pani :

dyrektor Anna Tarnowska – Przerywacz oraz pani Ewa Ostrycharz.

Zadania,  nad którymi pracowaliśmy  w poszczególnych zasadach to:

I  ZASADA    – SZKOŁA  DOBRZE  UCZY  KAŻDEGO  UCZNIA

II  ZASADA   - SZKOŁA  OCENIA  SPRAWIEDLIWIE

III  ZASADA – SZKOŁA  UCZY  MYŚLEĆ  I  ROZUMIEĆ  ŚWIAT

IV ZASADA – SZKOŁA  ROZWIJA  SPOŁECZNIE,  UCZY  WRAŻLIWOŚCI

V  ZASADA  -  POMAGA  UWIERZYĆ  W  SIEBIE, TWORZY  DOBRY  KLIMAT

VI  ZASADA  -  SZKOŁA   PRZYGOTOWYWUJE   DO  PRZYSZŁOŚCI

czytaj więcej

Wczesne wspomaganie roz.

szkoła przyspos. do pracy

Zespoły Rew-Wych

Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas 21256 osób/y/ DZIĘKUJEMY i ZAPRASZAMY