Start Historia

 • WRZESIEŃ 1972 r. powstanie Państwowego Zakładu Wychowawczego. Został on powołany przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Łodzi na wniosek Wydziału Oświaty i kultury w Pajęcznie,
  a zlokalizowany w pałacu Męcińskich. Pierwszym dyrektorem i organizatorem placówki był
  Pan Eugeniusz Wanat, natomiast kierownikiem Internatu Pan Adam Swirko.

 • STYCZEŃ 1973 r. – rozpoczęcie zajęć lekcyjnych dla 48 uczniów.

 • WRZESIEŃ 1975 r. objęcie nadzoru pedagogicznego przez Kuratorium Oświaty i Wychowania
  w Sieradzu. Sprawami finansowymi i administracyjnymi zajmuje się Zbiorcza Szkoła Gminna
  w Działoszynie.

 • WRZESIEŃ 1977 r. – Dyrektorem Państwowego Zakładu Wychowawczego zostaje
  Pan Adam Swirko, kierownikiem internatu Pani Rozalia Szymczykowska.

 • WRZESIEŃ 1977 r. – podjęcie decyzji o dowozie klas V – VIII na zajęcia do Szkoły Podstawowej
  w Zalesiakach. Klasy I – IV pozostały w dwóch salach pałacu Męcińskich.

 • WRZESIEŃ 1984 r. – stanowisko Dyrektora obejmuje Pani Halina Lechowicz, Pani Rozalia Szymczykowska nadal pozostała kierownikiem internatu.

 

czytaj więcej.

 

Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte cechują się ogólnym wzrostem zainteresowania problemem kształcenia, opieki i wychowania dzieci upośledzonych umysłowo. Zainteresowaniom tym towarzyszył jednocześnie wzrost liczby placówek oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych dla tej kategorii dzieci. Właśnie z myślą o zaspokajaniu potrzeb dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczych dziecka upośledzonego umysłowo, pochodzącego przede wszystkim ze wsi i środowisk oddalonych od szkół i klas specjalnych, w roku szkolnym 1972 / 1973 został zorganizowany państwowy Zakład Wychowawczy w Działoszynie. Placówka ta została utworzona na wniosek Kuratorium Oświaty i Wychowania w Łodzi przy udziale Inspektoratu Oświaty w Pajęcznie. Bezpośrednim organizatorem oraz dyrektorem placówki był pan Eugeniusz Wanat.

Wczesne wspomaganie roz.

szkoła przyspos. do pracy

Zespoły Rew-Wych

Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas 21256 osób/y/ DZIĘKUJEMY i ZAPRASZAMY