Start Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

 

8.00-9.00

 

Schodzenie się dzieci, prace i zabawy podejmowane z własnej inicjatywy. Ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające mowę, percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę. Zajęcia indywidualne, wyrównawcze.


 

9.00-9.10

 

 

Czynności higieniczno–samoobsługowe,

przygotowanie do posiłku.


 

9.10-9.30

 

ŚNIADANIE

Doskonalenie umiejętności samoobsługowych,

samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

 

 

9.30-11.00

 

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNO-DYDAKTYCZNE

Poranny krąg- polisensoryczna stymulacja zmysłów. Programy aktywności M. i Ch. Knill. Realizacja zadań edukacyjnych w oparciu o podstawę programową, uwzględniające IPET-y, wyzwalające aktywność dzieci  w różnych sferach rozwoju.


 

1100-12.00

 

Spacer, pobyt na placu zabaw, zabawy na świeżym powietrzu, obserwacje społeczno - przyrodnicze.


 

12.00-12.10

 

Kształtowanie nawyków higienicznych - toaleta, mycie rąk.


 

12.10-12.30

 

 

OBIAD

Doskonalenie umiejętności samoobsługowych, samodzielnego      i estetycznego spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności                      posługiwania się sztućcami.


 

12.30-13.00

 

 

Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności:                       zabawy wg inicjatywy dzieci w kącikach tematycznych, zajęcia relaksacyjne, bajkoterapia, integracyjne zabawy ruchowe.

 

 

Wczesne wspomaganie roz.

szkoła przyspos. do pracy

Zespoły Rew-Wych

Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas 21256 osób/y/ DZIĘKUJEMY i ZAPRASZAMY