Start Stowarzyszenie - info

 

LOGO SUM

Stowarzyszenie „Uśmiechem Malowane” powstało dzięki zaangażowaniu nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Działoszynie oraz rodziców wychowanków do niego uczęszczających. Pomysł utworzenia Stowarzyszenia pojawił się dość dawno, ale dopiero w lutym 2012 roku udało się nam rozpocząć jego działalność. Obecnie stowarzyszenie liczy 40 członków. Członkowie ponoszą comiesięczną składkę, której wysokość została ustalona na zebraniu założycielskim.

 

Głównym celem Stowarzyszenia „Uśmiechem Malowane” jest działanie na rzecz wyrównywania szans i wspieranie rozwoju osób niepełnosprawnych, a w szczególności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Celem działania jest ochrona zdrowia, działania profilaktyczne, prozdrowotne i antyuzależnieniowe oraz edukacja ekologiczna, a także dążenie do aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych intelektualnie w życiu społecznym i wspieranie ich rodzin.

Wczesne wspomaganie roz.

szkoła przyspos. do pracy

Zespoły Rew-Wych

Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas 21256 osób/y/ DZIĘKUJEMY i ZAPRASZAMY